VFR-Bezoekersdag bij de Duitse luchtverkeersleiding

Sa 09Mrz2024

De Duit­se Lucht­ver­ke­ers­lei­ding (DFS) biedt tij­dens de VFR Bez­oe­kers­dag de moge­l­ijk­heid om ideeën uit te wis­se­len met experts en de ope­ra­tie­ka­mers van FIS en AIS‑C te bezichtigen.

DFS-loca­tie in Langen/Hessen

DFS, Am DFS-Cam­pus 10, 63225 Langen