Familie dag bij vliegclub Stadtlohn

zo 29sep2024

FCS Fami­ly & Friends – Fami­lie dag

13:00 – 18:00

Vlieg­feld Stadt­lo­hn-Vre­den EDLS

Wen­ning­feld 41, 48703 Stadtlohn

Een span­nen­de bele­ve­nis voor alle fami­lie­le­den en vrien­den van onze club­le­den! U bent van har­te uit­ge­no­digd voor “Fami­ly & Friends” bij de Flie­ger­club Stadtlohn.

Op deze fami­lie dag pre­sen­teert de ultra­lightvlieg­club een breed sca­la aan inte­res­san­te acti­vi­tei­ten. Gas­ten kun­nen zelf genie­ten van de sfeer op het vlieg­veld en ken­nis maken met de tech­niek en de vlieg­tui­gen. De club biedt ook kor­te rond­vluch­ten aan (te boe­ken via het betref­fen­de club­lid) om de omge­ving van het vlieg­veld in vogel­vlucht te bekij­ken. Een gewel­di­ge, waar­schijn­lijk onver­ge­te­lij­ke ervaring.

Kin­de­ren kun­nen zich ver­heu­gen op een spring­kas­teel of zich kleur­rijk laten schmin­ken. Voor vol­was­se­nen biedt small talk de moge­lijk­heid om meer te weten te komen over ultra­light vlie­gen en mis­schien deel te nemen aan een rond­lei­ding over het vliegveld.

Natuur­lijk wordt er ook voor het fysie­ke wel­zijn gezorgd in de vorm van drank­jes en gegril­de gerech­ten. Kort­om: een goe­de reden om te komen!