Actueel

Hier vind je de laat­ste blogberichten.

 • Ultra­light naar de lucht­ha­ven van Düs­sel­dorf
  Het was een bij­zon­de­re erva­ring deze mooie vlieg­dag op 10 febru­a­ri 2024. Als zater­dag­tour had­den onze club­le­den Robin en Fre­de­rik een vlucht naar Bonn-Han­­ge­lar bedacht met de club­ei­gen C42 B, de D‑MENY. Op de terug­weg kwa­men ze ook voor­bij vlieg­veld Düs­sel­dorf. De beman­ning van de C42 … Lees meer
 • Peter is UL-piloot
  Weder­om heeft een FCS-lid het UL-vlie­g­­bre­­vet ont­van­gen! De kri­ti­sche exa­mi­na­tor vond de vlieg­vaar­dig­heid van Peter over­tui­gend en op woens­dag (22 novem­ber 2023) werd de SPL-licen­­tie­­test behaald. Na maan­den van inten­sie­ve trai­ning is er nu een ein­de geko­men aan de sta­tus van leer­ling­pi­loot. En het plan … Lees meer
 • De bui­ten­ge­wo­ne ver­e­ni­gings­dag van de Aero­club NRW e. V.
  Bij de Aero­club NRW was de laat­ste maan­den spra­ke van een zeke­re per­so­ne­le en orga­ni­sa­to­ri­sche cri­sis­si­tu­a­tie. Om dui­de­lijk­heid te schep­pen trok de ver­e­ni­ging ver­stan­di­ge con­clu­sies en beleg­de zij een bui­ten­ge­wo­ne ver­e­ni­gings­ver­ga­de­ring. Op zon­dag 22 okto­ber 2023 kwa­men ver­te­gen­woor­di­gers van 93 clubs die tot de ver­e­ni­ging … Lees meer
 • Her­bert is UL-piloot!
  Weer heeft een FCS-lid de gro­te sprong gemaakt! Her­bert maak­te indruk op de kri­ti­sche exa­mi­na­tor met zijn vlieg­vaar­dig­heid en slaag­de don­der­dag (6 okto­ber 2023) met vlag en wim­pel voor het SPL-licen­­tie-exa­­men. De toch wel gro­te inspan­ning die gepaard ging met de oplei­ding tot UL-piloot was … Lees meer
 • Fly-In 2023 van de Aero­club-NRW in Stadt­lo­hn
  Nog een hoog­te­punt van het jaar voor de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn e. V. vond plaats op zon­dag 17 sep­tem­ber 2023. Het thuis­vlieg­veld EDLS werd de bestem­ming en gast­heer van de tra­di­ti­o­ne­le FLY-IN van de AEROCLUB NRW. Vorig jaar had de FCS al toe­ge­zegd de orga­ni­sa­tie en uit­voe­ring … Lees meer
 • Doel­lan­dings­wed­strijd in Stadt­lo­hn
  Op ini­ti­a­tief en onder orga­ni­sa­to­risch lei­der­schap van de voor­zit­ter Otger van de Ver­e­ni­ging ter Bevor­de­ring van de Lucht­vaart e. V. (VzFdL) was het vlieg­veld Stadt­lo­hn-Vre­­den op 16 sep­tem­ber het toneel van een inte­res­sant gebeu­ren: Doel­lan­dings­wed­strijd. Ook de Wen­ning­feld zweef­groep e.V. en – hoe kan het … Lees meer