FCS Actueel

Hier vind je de laat­ste blogberichten.

 • Helgoland-tour: Ultralichte droomreis

  Helgoland-tour: Ultralichte droomreis

  Op vrij­dag 3 mei 2024 ston­den de tele­foons rood­gloei­end van­we­ge de orga­ni­sa­tie voor de vol­gen­de dag. Het weer werk­te mee, de vlieg­tui­gen waren beschik­baar en het idee was er al: Naar Hel­go­land. De club­le­den Falk, Har­ro, Jan, Egbert, Rein­hold en… lees meer

 • Moritz is UL-piloot

  Moritz is UL-piloot

  Weder­om heeft een FCS-lid zijn UL-vlie­g­­bre­­vet gehaald! Moritz vol­deed aan de eisen van de exa­mi­na­tor en deze was tevre­den over de vlieg­vaar­dig­he­den van Moritz. En dus slaag­de hij op maan­dag 22 april 2024 voor zijn SPL-licen­­tie-exa­­men. Van­af nu kan hij… lees meer

 • Ultralight naar de luchthaven van Düsseldorf

  Ultralight naar de luchthaven van Düsseldorf

  Het was een bij­zon­de­re erva­ring deze mooie vlieg­dag op 10 febru­a­ri 2024. Als zater­dag­tour had­den onze club­le­den Robin en Fre­de­rik een vlucht naar Bonn-Han­­ge­lar bedacht met de club­ei­gen C42 B, de D‑MENY. Op de terug­weg kwa­men ze ook voor­bij vlieg­veld Düs­sel­dorf.… lees meer

 • Peter is UL-piloot

  Peter is UL-piloot

  Weder­om heeft een FCS-lid het UL-vlie­g­­bre­­vet ont­van­gen! De kri­ti­sche exa­mi­na­tor vond de vlieg­vaar­dig­heid van Peter over­tui­gend en op woens­dag (22 novem­ber 2023) werd de SPL-licen­­tie­­test behaald. Na maan­den van inten­sie­ve trai­ning is er nu een ein­de geko­men aan de sta­tus… lees meer

 • De buitengewone verenigingsdag van de Aeroclub NRW e. V.

  De buitengewone verenigingsdag van de Aeroclub NRW e. V.

  Bij de Aero­club NRW was de laat­ste maan­den spra­ke van een zeke­re per­so­ne­le en orga­ni­sa­to­ri­sche cri­sis­si­tu­a­tie. Om dui­de­lijk­heid te schep­pen trok de ver­e­ni­ging ver­stan­di­ge con­clu­sies en beleg­de zij een bui­ten­ge­wo­ne ver­e­ni­gings­ver­ga­de­ring. Op zon­dag 22 okto­ber 2023 kwa­men ver­te­gen­woor­di­gers van 93… lees meer

 • Herbert is UL-piloot!

  Herbert is UL-piloot!

  Weer heeft een FCS-lid de gro­te sprong gemaakt! Her­bert maak­te indruk op de kri­ti­sche exa­mi­na­tor met zijn vlieg­vaar­dig­heid en slaag­de don­der­dag (6 okto­ber 2023) met vlag en wim­pel voor het SPL-licen­­tie-exa­­men. De toch wel gro­te inspan­ning die gepaard ging met… lees meer

 • Fly-In 2023 van de Aeroclub-NRW in Stadtlohn

  Fly-In 2023 van de Aeroclub-NRW in Stadtlohn

  Nog een hoog­te­punt van het jaar voor de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn e. V. vond plaats op zon­dag 17 sep­tem­ber 2023. Het thuis­vlieg­veld EDLS werd de bestem­ming en gast­heer van de tra­di­ti­o­ne­le FLY-IN van de AEROCLUB NRW. Vorig jaar had de FCS al… lees meer

 • Doellandingswedstrijd in Stadtlohn

  Doellandingswedstrijd in Stadtlohn

  Op ini­ti­a­tief en onder orga­ni­sa­to­risch lei­der­schap van de voor­zit­ter Otger van de Ver­e­ni­ging ter Bevor­de­ring van de Lucht­vaart e. V. (VzFdL) was het vlieg­veld Stadt­lo­hn-Vre­­den op 16 sep­tem­ber het toneel van een inte­res­sant gebeu­ren: Doel­lan­dings­wed­strijd. Ook de Wen­ning­feld zweef­groep e.V.… lees meer

 • Peter’s eerste solovlucht

  Peter’s eerste solovlucht

  Weer een FCS-lid deed het: Op don­der­dag (14 sep­tem­ber 2023) maak­te Peter zijn eer­ste solo­vlucht met een club C42. Rus­ti­ge lucht en een goed humeur droe­gen in gelij­ke mate bij aan het suc­ces van de eer­ste vlucht als UL-piloot. Hoofd­vlieg­in­struc­teur… lees meer

 • Markus’ eerste solovlucht

  Markus’ eerste solovlucht

  FCS-lid Mar­kus heeft het gehaald: woens­dag­avond (09/08/2023) vol­tooi­de hij, bij goed weer en met een goed humeur, zijn 1ste solo­vlucht met de C42 van de club suc­ces­vol. Voor een ieder die heeft beslo­ten dat hij ultra­light piloot wil wor­den, komt… lees meer