Nieuws

Hier vind je de laat­ste blogberichten.


 • Motor en Ultra­light Dag NRW 2022
  Op zon­dag 19 novem­ber 2022 vond dit jaar de Motor- en Ultra­light Air­craft Dag NRW plaats. Pre­cies om 12.00 uur stond het begin van het eve­ne­ment in EDLZ Soest/Bad Sas­sen­dorf gepland. Vol­doen­de tijd voor – zoals altijd – een zorg­vul­di­ge vlucht­voor­be­rei­ding en een com­for­ta­be­le vlucht. … Lees meer
 • FLY-IN 2022 AEROCLUB NRW e.V.
  De AEROCLUB NRW e.V. had de uit­no­di­ging voor de Fly-In NRW dit jaar al in mei ver­stuurd. Het eve­ne­ment vond zoals gepland plaats op zon­dag 11 sep­tem­ber op het vlieg­veld Rhei­­ne-Eschen­­dorf (EDXE). Alle vlieg­clubs uit Noor­­drijn-Wes­t­­fa­len waren uit­ge­no­digd en maak­ten met hun deel­na­me kans op … Lees meer
 • FCS-tour naar Mar­burg 25 juni 2022
  Het plan: Met vijf vol­le­dig bezet­te vlieg­tui­gen naar het vlieg­veld­fes­ti­val in Mar­burg (EDFN). Drie club C42’s en de twee pri­vé­ma­chi­nes van onze club­le­den: een Siri­us TL-3000 en een C42. De dag begon met de voor­be­rei­den­de ver­ga­de­ring in de vroe­ge och­tend­uren. Een afspraak maken om 8 uur ’s … Lees meer
 • NY is hier!
  Nou, dat was een rit­je toen FCS-leden Did­do, Falk, Ralf en Robert op zon­dag 15 mei 2022 met twee club­ma­chi­nes op pad gin­gen om onze nieu­we en der­de C 42 met ken­te­ken D‑MENY op te halen. De bestem­ming was het hoofd­kwar­tier van de fabri­kant Com­co … Lees meer
 • Het plan is klaar: de NY komt eraan
  Nu is het zover: als het weer mee­werkt, gaat ons nieu­we NY op zon­dag 15 mei open. mas­saal opge­haald. Maan­dag staat de terug­vlucht gepland. Hoe­wel het weer op zon­dag nog als ide­aal kan wor­den omschre­ven, zijn de voor­uit­zich­ten voor de vol­gen­de dag eer­der gema­tigd. Het … Lees meer
 • Schoon­maak­ac­tie bij FCS
  Dat was hard wer­ken: de schoon­maak­ac­tie van dit jaar bij FCS op 9 april 2022. 15 leden van de club heb­ben zich tot taak gesteld om de clubom­ge­ving en vlieg­tui­gen in nieu­we pracht te laten ver­schij­nen. Zelfs de onaan­ge­na­me weers­om­stan­dig­he­den met stort­bui­en en har­de wind … Lees meer