Actueel

Hier vind je de laat­ste blogberichten.

 • Fly-In 2023 van de Aero­club-NRW in Stadt­lo­hn
  Nog een hoog­te­punt van het jaar voor de Flie­­ger­­club-Stadt­lo­hn e. V. vond plaats op zon­dag 17 sep­tem­ber 2023. Het thuis­vlieg­veld EDLS werd de bestem­ming en gast­heer van de tra­di­ti­o­ne­le FLY-IN van de AEROCLUB NRW. Vorig jaar had de FCS al toe­ge­zegd de orga­ni­sa­tie en uit­voe­ring … Lees meer
 • Doel­lan­dings­wed­strijd in Stadt­lo­hn
  Op ini­ti­a­tief en onder orga­ni­sa­to­risch lei­der­schap van de voor­zit­ter Otger van de Ver­e­ni­ging ter Bevor­de­ring van de Lucht­vaart e. V. (VzFdL) was het vlieg­veld Stadt­lo­hn-Vre­­den op 16 sep­tem­ber het toneel van een inte­res­sant gebeu­ren: Doel­lan­dings­wed­strijd. Ook de Wen­ning­feld zweef­groep e.V. en – hoe kan het … Lees meer
 • Peter’s eer­ste solo­vlucht
  Weer een FCS-lid deed het: Op don­der­dag (14 sep­tem­ber 2023) maak­te Peter zijn eer­ste solo­vlucht met een club C42. Rus­ti­ge lucht en een goed humeur droe­gen in gelij­ke mate bij aan het suc­ces van de eer­ste vlucht als UL-piloot. Hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro is in ieder geval … Lees meer
 • Mar­kus’ eer­ste solo­vlucht
  FCS-lid Mar­kus heeft het gehaald: woens­dag­avond (09/08/2023) vol­tooi­de hij, bij goed weer en met een goed humeur, zijn 1ste solo­vlucht met de C42 van de club suc­ces­vol. Voor een ieder die heeft beslo­ten dat hij ultra­light piloot wil wor­den, komt zo’n solo­vlucht eraan. Goed om … Lees meer
 • Eiland Tour
  De weers­voor­spel­ling voor vrij­dag 7 juli 2023 was niet alleen goed, maar per­fect: nau­we­lijks wind, hel­de­re zon en zicht tot in het onein­di­ge! Club­le­den Did­do, Falk, Lud­wig, Mar­tin, Ralf en Rene kon­den het sim­pel­weg niet voor­bij laten gaan. Wan­ner? Vrij­dag­och­tend om 9.00 uur stipt. De … Lees meer
 • De avon­tuur­lij­ke stap van een ser­ge­ant majoor met pen­si­oen
  1 maart 2023 was zeker een heel bij­zon­de­re dag, niet alleen voor Tho­mas Masil, maar ook voor de Flie­ger­club Stadt­lo­hn. Na 35 jaar dienst bij de Bun­des­wehr ging de ser­­ge­ant-majoor in maart 2023 met pen­si­oen. Het bina­ti­o­na­le korps van het Duits-Neder­­land­­se com­mu­ni­ca­tie­ba­tal­jon uit Mün­ster had … Lees meer