Het plan is klaar: de NY komt eraan

Nu is het zover: als het weer mee­werkt, gaat ons nieu­we NY op zon­dag 15 mei open. mas­saal opge­haald. Maan­dag staat de terug­vlucht gepland. Hoe­wel het weer op zon­dag nog als ide­aal kan wor­den omschre­ven, zijn de voor­uit­zich­ten voor de vol­gen­de dag eer­der gema­tigd. Het zal zijn met loka­le regen­bui­en en z. T. Onweers­bui­en te ver­wach­ten. Dit ver­eist een bij­zon­der zorg­vul­di­ge vlucht­plan­ning. We zijn opgewonden…