Nieuwe informatieflyer over vliegveiligheid

Van­we­ge een groot aan­tal ern­sti­ge lucht­ruim­schen­din­gen heeft de Fede­ral Com­mis­si­on for Ultra­light Flight in de DAEC de fly­er “Vlieg cor­rect en vei­lig door ons lucht­ruim” gepu­bli­ceerd. In veel geval­len is een gebrek­ki­ge vlucht­voor­be­rei­ding of onvoor­zich­tig­heid waar­schijn­lijk de oor­zaak van der­ge­lij­ke over­tre­din­gen. De fly­er van 2 pagina’s dient u daar­om kort te her­in­ne­ren aan de gel­den­de bepa­lin­gen en u er nog­maals op te attenderen.

De fly­er is hier beschik­baar: DAEC-Fly­er.