Nieuws over het gebruik van de luchtvaart-radio: INFO wordt RADIO en verdere wijzigingen bij NfL 2023–1‑2762

Als gevolg van de Euro­pe­se stan­daar­di­se­ring van de vlieg­re­gels zijn er nu ver­an­de­rin­gen bij som­mi­ge gebie­den van de lucht­vaar­t­ra­dio. Het gebrui­ke­lij­ke “INFO” voor onge­con­tro­leer­de vlieg­vel­den wordt ver­van­gen door “RADIO”.
Stadt­lo­hn INFO” wordt dus “Stadt­lo­hn RADIO”. Uit­zon­de­ring hier­op zijn vlieg­vel­den met AFIS, die reeds eer­der wer­den gewij­zigd in “INFORMATION”. Voor­beel­den hier­van zijn Egels­bach en Sie­ger­land. Ook de FIS houdt vast aan het beken­de “LANGEN INFORMATION”.
Het zal ech­ter waar­schijn­lijk nog wel even duren voor­dat de bij­be­ho­ren­de aan­vlieg­kaar­ten zijn bijgewerkt. 

Ver­de­re details zijn te vin­den in NFL 2023–1‑2762.