Schoonmaakactie bij FCS

Dat was hard wer­ken: de schoon­maak­ac­tie van dit jaar bij FCS op 9 april 2022. 15 leden van de club heb­ben zich tot taak gesteld om de clubom­ge­ving en vlieg­tui­gen in nieu­we pracht te laten ver­schij­nen. Zelfs de onaan­ge­na­me weers­om­stan­dig­he­den met stort­bui­en en har­de wind kon­den het schoon­maak­werk niet ver­hin­de­ren. Van het schoon­ma­ken van de club­be­weg­wij­ze­ring, ter­ras, ramen en club­ruim­te en toi­let­ruim­te tot het schoon­ma­ken van de han­gar en het vlieg­tuig, alles werd aan­ge­val­len. Daar­naast werd tege­lij­ker­tijd de werk­plaats­in­ven­ta­ris gere­or­ga­ni­seerd en geop­ti­ma­li­seerd. Het was dus een all­round actie die behoor­lijk wat ener­gie verg­de. Na afloop van de werk­zaam­he­den stond de geza­men­lij­ke bar­be­cue-avond op het programma.

FCS Put­zak­ti­on 042022 (4)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (3)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (5)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (7)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (9)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (11)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (12)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (13)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (14)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (15)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (16)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (1)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (18)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (20)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (17)
FCS Put­zak­ti­on 042022 (19)
 
FCS Putzaktion 042022 (4)
FCS Putzaktion 042022 (3)
FCS Putzaktion 042022 (5)
FCS Putzaktion 042022 (7)
FCS Putzaktion 042022 (9)
FCS Putzaktion 042022 (11)
FCS Putzaktion 042022 (12)
FCS Putzaktion 042022 (13)
FCS Putzaktion 042022 (14)
FCS Putzaktion 042022 (15)
FCS Putzaktion 042022 (16)
FCS Putzaktion 042022 (1)
FCS Putzaktion 042022 (18)
FCS Putzaktion 042022 (20)
FCS Putzaktion 042022 (17)
FCS Putzaktion 042022 (19)
previous arrow
next arrow
Shadow

De foto’s in de sli­de­show geven een impres­sie van de actie. Dank aan alle deelnemers!