Evenementen

Hier is een lijst met eve­ne­men­ten van de FCS 

Elke eer­ste zon­dag van de maand is er de z.g. Stamm­tisch in het club­ge­bouw. Naast het opdoen van actu­e­le infor­ma­tie is er gele­gen­heid om met mede­pi­lo­ten van gedach­ten te wis­se­len en erva­rin­gen te delen.