Herbert is UL-piloot!

Weer heeft een FCS-lid de gro­te sprong gemaakt! Her­bert maak­te indruk op de kri­ti­sche exa­mi­na­tor met zijn vlieg­vaar­dig­heid en slaag­de don­der­dag (6 okto­ber 2023) met vlag en wim­pel voor het SPL-licen­tie-exa­men. De toch wel gro­te inspan­ning die gepaard ging met de oplei­ding tot UL-piloot was het abso­luut waard. Hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro heeft van een leer­ling opnieuw een com­pe­ten­te en vei­li­ge vrije­tijd­spi­loot gemaakt.

Feli­ci­ta­ties aan hen bei­den van de vlieg­club Stadt­lo­hn en altijd “hap­py landings”.