Hoe zat dat ook al weer met de “kletsfrequentie”?

Sinds de NFL-1935-20 van 17 april 2020 gel­den deze boord-bordfrequenties:

  • 122,540 Mhz
  • 122,555 Mhz

Daar­naast wer­den boord-boord­fre­quen­ties voor regi­o­na­le zones (bijv. Mün­ster­land 127.885) gede­fi­ni­eerd. Meer details zijn te vin­den in het Flie­ger-Maga­zi­ne arti­kel: (in het Duits): Bord-Bord-Fre­quen­zen