Markus’ eerste solovlucht

FCS-lid Mar­kus heeft het gehaald: woens­dag­avond (09/08/2023) vol­tooi­de hij, bij goed weer en met een goed humeur, zijn 1ste solo­vlucht met de C42 van de club suc­ces­vol. Voor een ieder die heeft beslo­ten dat hij ultra­light piloot wil wor­den, komt zo’n solo­vlucht eraan. Goed om te weten dat de vlieg­in­struc­teur bij­zon­der hoge eisen stelt aan een uit­ge­brei­de en vei­li­ge prak­tijk­op­lei­ding. En het was het waard: hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro beoor­deel­de de solo­vlucht van Mar­kus als uit­ste­kend!

Van har­te geluk­ge­wenst door de Flie­ger­club-Stadt­lo­hn en altijd “hap­py landings”.