Peter’s eerste solovlucht

Weer een FCS-lid deed het: Op don­der­dag (14 sep­tem­ber 2023) maak­te Peter zijn eer­ste solo­vlucht met een club C42. Rus­ti­ge lucht en een goed humeur droe­gen in gelij­ke mate bij aan het suc­ces van de eer­ste vlucht als UL-piloot. Hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro is in ieder geval zeer tevre­den over de leer­ling-vlie­ger. Een belang­rij­ke stap op weg naar het bre­vet is daar­mee gezet.

Feli­ci­ta­ties van de vlieg­club Stadt­lo­hn en altijd “hap­py landings”.