Moritz is UL-piloot

Weder­om heeft een FCS-lid zijn UL-vlieg­bre­vet gehaald! Moritz vol­deed aan de eisen van de exa­mi­na­tor en deze was tevre­den over de vlieg­vaar­dig­he­den van Moritz. En dus slaag­de hij op maan­dag 22 april 2024 voor zijn SPL-licen­tie-exa­men. Van­af nu kan hij zon­der toe­zicht van een vlieg­in­struc­teur de lucht in en naar de gewens­te bestem­min­gen vlie­gen. Als het weer het toe­laat, gaat hij bin­nen­kort zeker naar de Noord­zee-eilan­den voor de lunch. Het is hem gegund!

Gefe­li­ci­teerd door de vlieg­club Stadt­lo­hn en altijd “hap­py landings”.