Peter is UL-piloot

Weder­om heeft een FCS-lid het UL-vlieg­bre­vet ont­van­gen! De kri­ti­sche exa­mi­na­tor vond de vlieg­vaar­dig­heid van Peter over­tui­gend en op woens­dag (22 novem­ber 2023) werd de SPL-licen­tie­test behaald. Na maan­den van inten­sie­ve trai­ning is er nu een ein­de geko­men aan de sta­tus van leer­ling­pi­loot. En het plan ‘Ik ga nu ergens heen vlie­gen’ kan nu zelf­stan­dig wor­den uit­ge­voerd, zelfs zon­der voor­af­gaan­de afstem­ming met hoofd­vlieg­in­struc­teur Har­ro. De ver­lang­de vrij­heid om naar de hemel te stij­gen is bereikt.

Gefe­li­ci­teerd door de vlieg­club Stadt­lo­hn en altijd “hap­py landings”.