Het luchtruim verandert vanaf 21 maart 2024

Met de gel­dig­heids­duur van de nieu­we ICAO-kaart van­af 21 maart 2024 zijn er enke­le ver­an­de­rin­gen op het gebied van het Duit­se lucht­ruim. Op de Duit­se lucht­ver­keers­lei­dings­in­for­ma­tie­pa­gi­na wor­den de belang­rijk­ste, gese­lec­teer­de lucht­ruim­wij­zi­gin­gen nader toe­ge­licht. Klik hier om naar de DFS-web­si­te te gaan (in het Duits).

De bij­be­ho­ren­de aan­kon­di­ging van het Bun­des­mi­nis­te­ri­um voor Digi­ta­les en Ver­keer vindt u hier (in het Duits): BMDV.